Matlak

Varmt välkommen till
Matlak Advokatbyrå

Matlak Advokatbyrå är specialiserad inom brottmål, familjerätt, socialrätt och migrationsrätt

Vi är en advokatbyrå som värdesätter hög juridisk kompetens, empati och stort engagemang i våra klienters ärenden. Med vår mångkulturella bakgrund besitter vi stor kunskap i- och förståelse för kulturella skillnader vilket i många ärenden kan vara av avgörande betydelse för att på bästa sätt tillvarata våra klienters intressen och tillse att de får det bästa juridiska stödet.

Vi har även mångårig erfarenhet av arbete som upphandlare på kommun och som upphandlingskonsult varför vi även kan bistå våra klienter i frågor som rör offentlig upphandling

rättsområden

Brottmål

Socialrätt

Vårdnadsmål

Ekonomisk familjerätt

Migrationsrätt

Offentlig upphandling

Kostnad

Ditt första samtal med oss är alltid kostnadsfritt. Under samtalet undersöker vi om du har rätt att få kostanden finansierad genom rättsskydd eller rättshjälp vilket vi hjälper dig att söka.

Kontakta oss

Kontakta oss för kostnadsfri inledande konsultation.

Medarbetare

Matlak Advokatbyrå söker advokat
och biträdande jurist för anställning.

Jobba hos oss