Matlak

rättsområden

Matlak Advokatbyrå är specialiserad inom brottmål, familjerätt, socialrätt och migrationsrätt. I dessa mål har du som regel alltid rätt att välja den advokat eller jurist som ska företräda dig genom hela rättsprocessen. För det fall att du inte väljer advokat eller jurist själv kommer domstolen istället att utse en åt dig. I många av dessa mål har du dessutom ofta rätt till juridiskt ombud på statens bekostnad.

Vi besitter stor kunskap i- och förståelse för kulturella skillnader vilket i många ärenden kan vara av avgörande betydelse för att på bästa sätt tillvarata våra klienters intressen och tillse att de får det bästa juridiska stödet.

Matlak Advokatbyrå är även specialiserad inom offentlig upphandling och kan bistå dig genom hela upphandlingsprocessen, från att granska förfrågningsunderlag, ta fram upphandlingsdokument till framtagande av anbud. När så krävs bistår vi även våra klienter i domstol i överprövningsprocesser.

Kontakta oss om du har frågor kring hur vi kan hjälpa dig. Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige.

Brottmål

Socialrätt

Vårdnadsmål

Ekonomisk familjerätt

Migrationsrätt

Offentlig upphandling

Kostnad

Ditt första samtal med oss är alltid kostnadsfritt. Under samtalet undersöker vi om du har rätt att få kostanden finansierad genom rättsskydd eller rättshjälp vilket vi hjälper dig att söka.

Kontakta oss

Kontakta oss för kostnadsfri inledande konsultation.